Technológia Plazma televízorov


Plazmová obrazovka je typ plochej obrazovky, ktorá sa bežne používa vo veľkých televíznych obrazovkách, obyčajne nad 37 palcov alebo 940 mm. Je tvorená množstvom malých buniek medzi dvoma sklenými panelmi, ktoré obsahujú zmes vzácnych plynov. Plyn v bunkách je elektricky nabíjaný na plazmu, ktorá potom excituje luminofory na emitáciu svetla.

Ako funguje plazma

Plazmovú obrazovku tvorí obrovské množstvo malých žiaroviek, ktoré sú naplnené plynom a podľa intenzity prijímanej energie sa môžu rozsvecovať troma farbami – červenou, zelenou a modrou. Čím viacej žiaroviek tvorí plazmovú obrazovku, tým je obraz kvalitnejší. Staršie plazmové televízory mali však má pomerne vysoké energetické nároky je to od 200 až po 450 wattov, avšak kvôli veľkému tlaku boli výrobcovia nútení túto spotrebu energie znížiť a v dnešnej dobe je to porovnateľné s inými typmi televízorov.

ZLOŽENIE PLAZMOVEJ OBRAZOVKY / DISPLEJA

Usporiadanie obrazových bodov: jednotlivé body majú maticové usporiadanie, tak ako pri LCD displeji. Majú raz a navždy určenú svoju mechanickú pozíciu a tým odpadajú akékoľvek problémy s geometrickými deformáciami obrazu. Nijaká súdkovitosť, nijaká vankúšikovitosť, neexistuje ani problém s nastavovaním konvergencie jednotlivých farieb. Neexistuje vychyľovanie zobrazovacieho lúča na magnetickom princípe a tým ani deformácie spôsobované cudzími magnetickými poľami v blízkosti obrazovky.

Farebný bod: ako u všetkých zobrazovacích jednotiek, tak aj tu je princípom zmiešavanie červenej, zelenej a modrej farby. Pri skúmaní usporiadania týchto bodov pod lupou zistíte, že od jedného okraja po druhý sa ťahajú zhora nadol rezančeky červených, zelených a modrých kanálikov. Popod ne sa ťahajú aj riadiace elektródy pre vertikálny smer. Riadenie v opačnom smere, teda horizontálnom, majú na starosti priehľadné elektródy vo vodorovnom smere, ktoré sú súčasťou priehľadnej sklenenej dielektrickej vrstvy na prednej strane.

Medzi elektródami sa deje: po privedení príslušného napätia medzi elektródy sa dajú do pohybu elektróny. Tie spôsobujú ionizáciu plynu (xenón). Vznikajúce ultrafialové žiarenie aktivuje emitovanie viditeľného svetelného žiarenia fosforovou vrstvou, ktorou sú vyplnené steny a dno bunky. Jas bodu je úmerný veľkosti riadiaceho napätia medzi elektródami.

 

Zdroj: Wikipedia, Referáty

, ,

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image