AKO TO UROBIŤ JEDNODUCHŠIE?


Mnohých ľudí dnes láka podnikanie. Často však uvažujú o tom, aká je najlepšia forma podnikania a ako začať podnikať čo najrýchlejšie a najjednoduchšie. Začať podnikať je možné dvoma spôsobmi. Buď prostredníctvom živnosti alebo formou niektorej z obchodných spoločností. Možno vás hneď napadla otázka, ktorý spôsob je výhodnejší. Odpoveď je jednoduchá. Z dôvodu rovnakého daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb je jednoznačne výhodnejšie podnikať prostredníctvom niektorej z obchodných spoločností, asi najčastejšou a najobľúbenejšou je spoločnosť s ručením obmedzený.
Zakladanie spoločnosti je však dosť náročný proces, ktorý vyžaduje vypracovanie viacerých dokumentov a návštevu viacerých úradov. K tomu sú samozrejme potrebné určité skúsenosti, čas a trpezlivosť. To sú asi tie najzákladnejšie veci. Lenže, práve tieto mnohých z nás chýbajú, a to nás od začiatku podnikania odrádza. Riešením sú však ready made spoločnosti. Že ste o nich ešte nepočuli? Existujú totiž v súčasnosti aj také firmy, ktoré sa zaoberajú zakladaním a následným predajom obchodných spoločností. Tieto spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, nemajú žiadne nesplatené záväzky ani pohľadávky, ich základné imanie je celé splatené. Sú dobrým prostriedkom na rýchly a jednoduchý štart podnikania. A je úplne jedno, čo bude vaším predmetom činnosti, či to bude napríklad tlmočenie. Zakúpením ready made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých dní. Isté veci si však zabezpečiť musíte. Určite budete ku svojej práci potrebovať aj nejaký výkonný notebook s kvalitnou, trebárs atramentovou náplňou, do ktorej si samozrejme nezabudnite kúpiť vhodnú cartridge.

Comments are closed.