Články rubriky Základy počítačovej siete

Komunikačné protokoly

K tomu, aby sieť fungovala, nestačí len hardwarová štandardizácia. Je nutné, aby prepojené PC navzájom komunikovali, aby existovali pravidlá, ktorými sa bude komunikácia riadiť. Pre súhrn týchto pravidiel sa používa označenie protokol. Čítajte viac >>

, ,

Žiadne komentáre

Čo je to Ethernet?

Konštruktéri počítačových sietí museli vyriešiť niekoľko základných problémov a naviac zaistiť vzájomnú kompatibilitu sietí rôznych výrobcov. Preto boli vypracované normy, ktoré popisujú kritéria pre stavbu sietí. Normalizáciou sa zaoberá americká inštitúcia IEEE (Institute of Electrotechnical Engineering), preto sieťové normy nesú označenie IEEE. Čítajte viac >>

, ,

Žiadne komentáre

Kabeláž počítačových sietí

Prepojovanie PC má svoje pravidlá. Je nutné použiť určitý typ káblu, určitý typ konektora, ktorými sú káble ukončené a rešpektovať normy pre túto kabeláž. Počítačové siete existujú veľmi dlho, a tak boli pre spojenie PC navrhnutých niekoľko modelov. Čítajte viac >>

, , , , ,

Žiadne komentáre

Úvod do počítačových sietí

To, že sa dnes počítač nachádza takmer v každej domácnosti je už samozrejmosťou, ale čo ak ich máme viac ? Ak máme doma, vo firme, či v iných priestoroch viac počítačov, vtedy je vhodné vytvoriť počítačovú sieť. Čítajte viac >>

,

Žiadne komentáre