ČO VŠETKO MUSÍ OBSAHOVAŤ?


Základným dokumentom, ktorý je nutné vypracovať pred založením spoločnosti je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. Pýtate sa, kedy zakladateľská listina a kedy spoločenská zmluva? Je to veľmi jednoduché. Ak sa chystá spoločnosť založiť jedna osoba, jeden spoločník, najdôležitejším dokumentom je zakladateľská listina, v prípade viacerých spoločníkov je ním spoločenská zmluva.
Jej obsahom musia byť nasledovné náležitosti: obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet činnosti podnikania, výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka, výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti, určenie spoločníkov, určenie správcu vkladu, určenie konateľov a spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti, výšku rezervného fondu.
V prvom kroku je dôležité pre spoločnosť vybrať vhodné meno. Mnohí tento krok často podceňujú a zdá sa im úplne nepodstatný. Je však naopak veľmi dôležitý. Je potrebné si uvedomiť, že vaša spoločnosť bude pod týmto názvom vystupovať, vaši klienti si vás s ním budú spájať, preto je veľmi dôležité a podstatné, aký názov to bude.
V priebehu podnikania často dochádza aj k zmenám v spoločnosti. Môže ísť o nasledovné zmeny: zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena, zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu, zmena spôsobu konania konateľa spoločnosti a iné. Niekedy sa stáva, že je pre nás veľmi zložité sa s danými zmenami vysporiadať. V takomto prípade sú tu spoločnosti, ktoré nám pomôžu vyriešiť nasledovné zmeny veľmi rýchlo a jednoducho. Stačí zobrať mobilný telefón nokia, vytočiť číslo danej spoločnosti a oni vám poradia, ako ďalej postupovať. Ani sa nenazdáte a zmena prebehne rýchlo a veľmi jednoducho. Pri svojej práci určite používajú kvalitný počítač s tlačiarňou, možno laserovou, v ktorej samozrejme nechýba ani kvalitný toner.

Comments are closed.