INFRAŽIARIČE ČI BIOKRB?


Najväčšia výhoda používania infražiaričov spočíva v prenikaní tepelných lúčov do hĺbky ľudského tela, ako aj všetkých okolitých predmetov, či už stien alebo podláh. Rovnomerné predávanie tepla zabráni víreniu prachu v miestnosti, ku ktorému dochádza pri klasických vykurovacích systémoch.
Asi najlepšou vlastnosťou týchto infražiaričov je krátka reakcia na zmenu tepelného výkonu, ktorú požadujeme pre vykurovanú miestnosť, to znamená takmer okamžitá schopnosť ohrievania predmetov v miestnosti. Preto nájdu široké uplatnenie.
Miesta pre uplatnenie infražiaričov: vykurovanie hál, dielní, skladov, priestory s vysokými stropmi, kostoly, letecké hangáre a iné.
Zhrňme si teda ich výhody: takmer okamžitý nábeh, neprodukujú spaliny a kondenzáty, neohrieva vzduch ale pevné predmety, nevíri a neprodukuje prach, možnosť smerovania a kontroly tepla, bezhlučná prevádzka.
Samozrejme, pri ich montáži je potrebné používať vhodné ochranné pracovné pomôcky.
Veľmi obľúbené je v súčasnosti aj používanie biokrbov. U starších objektov je rekonštrukcia komína často taká nákladná, že sa majiteľovi vôbec neoplatí. V minulosti to znamenalo, že sa musel rozlúčiť s predstavou plápolajúceho krbu, dnes tomu už tak nie je. Riešením sú práve moderné biokrby. Nepotrebujete pri nich komín, drevo, nemáte starosti s dymom. Sú vhodné nielen do domu, ale aj do bytu.
Ich hlavné výhody: žiadne projekčné zásahy, nie je potrebná žiadna špeciálna stavebná príprava, rýchle preteplenie miestnosti, univerzálnosť, vyššia bezpečnosť.
Nevýhody: nižší tepelný výkon, to znamená, že biokrb nie je možné použiť ako jediný zdroj tepla, nie je možná nepretržitá prevádzka, nutnosť nákupu špeciálneho paliva, nutnosť vetrania, atmosfére chýba praskanie dreva.

Comments are closed.