Parametre LCD, LED a Plazmových televízorov


Stručný prehľad parametrov TV, ktoré treba brať v úvahu pri kupovaní nového televízora. Parametre u oboch typov televízorov sú rovnaké a treba na ne prihliadať vždy, nech sa rozhodne pre tú či onú variantu. Avšak každá technológia poskytuje vyššiu kvalitu v iných parametroch.

  • Hlavným parametrom monitora je rozmer zobrazovanej plochy – uhlopriečka. Dnes sa používajú hlavne televízory s uhlopriečkou 32″, čo je 82 cm a vyššie, plazmové televízory kvôli svojej technológii sú dostupné až od 34″, teda 94 cm uhlopriečke. Trendom sú čoraz väčšie rozmery – vzhľadom na to, že hrúbka televízora sa fakticky nemení. Pri výbere TV si treba dobre rozmyslieť, v akej vzdialenosti budeme od nej sedieť, pretože pozorovanie z blízka zapríčiňuje väčšiu viditeľnosť šumu v prípade nekvalitného signálu a naopak, príliš veľká vzdialenosť spôsobuje, že nám môžu uniknúť detaily.
  • Dôležité kvalitatívnym faktorom je tiež rozlíšenie (počet bodov riadky x stĺpce, ich počet bol pôvodne prevzatý z CRT monitorov (1024×768, 1280×1024 …), postupne sa prešlo na širokouhlé obrazovky s rozlíšením v pomere 16:9. Trendom je zosúladenie rozlíšenia s TV prijímačmi s HD rozlíšením – 1920×1080, ale objavujú sa aj displeje s iným zobrazovacím pomerom, ako je 4:3, alebo 16:9. TV si tento formát vedia prispôsobiť automaticky, alebo ručným nastavením.
  • Ďalším dôležitým parametrom je doba odozvy (čas za ktorý prejde pixel z úplne svetlého do úplne tmavého stavu a späť). Platí, že čim je táto odozva kratšia, tým je obraz plynulejší. Moderné TV už dosahujú extrémne rýchle odozvy, pri niektorých plazmových televízoroch to je dokonca už 1 ms.
  • Pozorovací uhol (nectnosťou LCD je, že obraz nie je plne viditeľný z každého uhla. Dnešné displeje majú zobrazovací uhol typicky 120°), nízky pozorovací uhol sa používa pre bezpečnostné displeje napr. v bankách, kde je žiadúce, aby sa nedali údaje z displeja čítať „z boku“. Text prečíta len obsluha pozorujúca displej takmer kolmo. U plazmových obrazovkách je výhodou väčší pozorovací uhol.
  • Ďalším dôležitým parametrom je kontrast (jasový rozdiel medzi bielym – maximálne rozžiareným a čiernym bodom). Nízky kontrastný pomer spôsobuje, že čierna nie je čierna, ale sivá.
  • Vybavenosť – v tomto prípade nás zaujímajú hlavne vstupy, teda čo všetko a v akom počte môžeme k prijímaču pripojiť. Pri základných modeloch sa stretávame s analógovým RGB, digitálnym HDMI, často ešte v malom počte SCART, USB vstupmi. Inteligentné, tzv. SMART TV vedia komunikovať už aj cez Ethernet a vedia sa spojiť so službami výrobcu prostredníctvom internetu a taktiež podporujú wifi technológiu pre spojenie sa s iným periférnymi zariadeniami, u niektorých sa môžete stretnúť aj s webkamerou a komunikovať s inými užívateľmi prostredníctvom internetových hovorov.
  • A v neposlednom rade je doležitým technickým parametrom samozrejme spotreba. Treba si byť vedomí priemernej spotreby, ktorú môžete zistiť z rôznych testov alebo u výrobcov, pretože spotreba televízora závisí aj od jeho nastavení, najmä teda jasu.

 

 

Zdroj: Wikipedia

, , , ,

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image