Parametre, rozhrania, funkcie a skratky televízorov


Aj napriek rozličným technológiám panelov televízorov, sú ich parametre a rozhrania spoločné. Vybavenie televízorov závisí len od ich ceny, čo konkrétny výrobca v danej cenovej relácii ponúka.

Aké parametre má TV?

Veľkosť uhlopriečky

Najzákladnejším parametrom TV je jej veľkosť. Veľkosť uhlopriečky je udávaná v palcoch, resp. cm, pričom 1 palec = 2,54 cm.  Veľkosť si treba vyberať správne, pretože ak si kúpite malú TV, nebudete na nej dostatočne vidieť detaily, naopak, ak si kúpite veľkú TV budete pozorovať digitálny šum a iné neželané javy. Treba si preto odmerať aspoň odhadom, ako ďaleko sedíte od TV. Štandardne sa udáva, že máte sedieť v 2,5 násobku veľkosti od TV, samozrejme od výrobcov sa to môže líšiť, aj predavači alebo iný odborníci vám môžu povedať aj iné údaje, ale toto je si myslím celkom smerodajný údaj podľa ktorého sa môžete riadiť. Napr. ak bývate v paneláku a máte obývačku štandardnej veľkosti, napr. 5m x 3m, tak väčšinou v takejto obývačke sedíte od TV približne 2m. Ak si TV zavesíte na stenu, alebo ju k nej úplne natlačíte tak je to ešte pár cm navyše. Nezabúdajte však, že nie z každého miesta v obývačke sedíte rovnako ďaleko od TV, ak máte kreslá tie sú zväčša bližšie, preto si rozmyslite odkiaľ najčastejšie pozeráte TV a riaďte sa týmto údajom, alebo jednoducho sa riaďte bodom, ktorý je k TV najbližšie. Pre spomínanú vzdialenosť a rozmery obývačky sa teda hodí TV s 32″ (82 cm) uhlopriečkou, poprípade 37″ (94 cm).

Rozlíšenie

Na tento parameter sa dnes kladie veľký dôraz, pričom ľudia si často ani neuvedomujú. že oni ani len nemôžu využiť plné rozlíšenie TV so signálom, aký doma majú. Rozlíšenie je vlastne počet stĺpcov krát počet riadkov a tým získate údaj o počte bodov na obrazovke. Aktuálne sa najčastejšie a málokedy to je inak, vyrábajú a predávajú TV s HD a Full HD rozlíšením. HD resp. HD Ready rozlíšenie je 1366×768 a Full HD je 1920×1080. Niekedy sa môžete stretnúť aj s inými rozlíšeniami, ale je to ojedinelé. Treba si však uvedomiť základnú vec a to tú, že na to, aby ste pozerali HD alebo Full HD obraz, nestačí mať len televízor, ale potrebujete na to aj vysielanie v HD, resp. Full HD. Dnes sa už častejšie objavujú programy, relácie a filmy aj v bežnom vysielaní vo vyššom rozlíšení a obraz sa na Slovensku šíri už len digitálne, čo zabezpečuje, že ak máte takýto TV, tak vtedy ak pozeráte takto vysielaný program, je v HD rozlíšení. Zahraničné stanice vysielajú viac takýchto programov. Full HD zatiaľ dosiahnete iba pomocou napojenia PC na TV, aj to si musíte uvedomiť, že takýto signál sa šíri cez HDMI a nie napr. SCART, alebo pomocou napojenia Blu-Ray prehrávača. Až vtedy si môžete užiť ten najkvalitnejší obraz.

Pomer strán

Nové TV si už vedia prispôsobiť obraz automaticky aby vyzeral dobre na obrazovke, pretože dnešné TV sa vo veľkej miere vyrábajú iba v pomere 16:9, čo je vlastne vyhovujúce, pretože všetky nové formáty vo vysielaní sú dnes takto vysielané. Ak sledujete staršiu nahrávku, obraz môže byť jemne deformovaný alebo po stranách budete mať čierne pásy, vtedy je tento obraz v pomere 4:3.

Kontrast

Kontrastný pomer je pomer medzi svietivosťou najtmavšieho a najsvetlejšieho možného obrazu na obrazovke, resp. pomer medzi najbelšou bielou a medzi najtmavšou čiernou. Uvádzaný je buď statický alebo dynamický pomer. Statický uvádza pomer v jednom okamihu. Teda vykreslíte obraz na obrazovku a zmeráte kontrast. Pri dynamickom sa tento pomer merá v rôznych okamihoch a je ovplyvňovaný aj automatickou reguláciou podsvietenia. Napr. kontrastný pomer 3000:1 hovorí, že najtmavší bod na obrazovke je 3000 krát tmavší ako najsvetlejší. Čím vyšší kontrastný pomer TV má, tým dosahuje kvalitnejší obraz.
Možnosť vnímať rozdiely v kontrastoch sú limitované možnosťami ľudského oka.

Jas

Jednotkou je candela/m2. Bežné hodnoty sú 450 – 500 cd/m2. Pri veľkom dennom svetle alebo osvetlení, je dobré mať vyšší jas, aby bol obraz viditeľnejší, pri tmavšej miestnosti je veľký jas na škodu a môže unavovať oči. Moderné TV si už tento jas vedia prispôsobiť automaticky a tým že znižujú jas v tmavšom prostredí šetria nie len vaše oči ale aj elektrinu. Jas sa dá nastaviť aj manuálne.

Pozorovací uhol

Udáva z akého najväčšieho uhla je obraz na pozorovateľný. Väčšina LCD TV má pozorovacie uhly 178 vertikálne aj horizontálne, pri plazmových TV je tento uhol väčší.

Rýchlosť vykresľovania / Odozva

Udáva čas, ktorý potrebuje bod na obrazovke TV na prechod z bielej do čiernej a späť do bielej, alebo z jedného sivého odtieňa do druhého. Táto hodnota je udávaná v milisekundách a je obmedzovaná obnovovacou frekvenciou TV. Napr. 100Hz. Čím rýchlejšie vykresľovanie, tým je obraz plynulejší a prirodzenejší pri športe, akčných scénach a iných rýchlych pohyboch na obrazovke. Rýchlejšia odozva je dôležitá aj pri 3D TV.

Fukncie TV

PIP (Picture In Picture) / Obraz v obraze

Funkcia, ktorá sa kedysi používala ako sledovanie dvoch programov súčasne. Na istý čas od nej výrobcovia nových TV upustili a neskôr zaviedli PIP ako sledovanie dvoch vstupných signálov súčasne. Teda napr. HDMI1 a HDMI2. Pre sledovanie dvoch TV staníc naraz, by TV potrebovala dva tunery.

Progressive scan (Progresívne riadkovanie)

Touto funkciou TV sa dosahuje vyššia kvalita obrazu vďaka zobrazovaniu riadkov obrazu jeden za druhým. Štandardné televízne vysielanie používa prekladané riadkovanie, teda generuje riadky z hora na dol a prekladá ich najprv párnymi a potom nepárnymi a tak vzniká celý obraz.

 

Každý výrobca má aj svoje špeciálne vyvinuté funkcie pre skvalitnenie obrazu či zvuku, popis týchto funkcií majú zväčša dostupné na svojich internetových stránkach v katalógoch.

 

Vstupy TV

RF

Najstaršie známy vstup antény na príjem signálu, je to analógový vstup, ktorý časom z TV určite vymizne. Je to najmenej kvalitný signál.

Kompozitné video

Pripojenie set-top boxov, káblovky, videokamier a pod. Taktiež málo kvalitný analógový obraz.

S-Video

Pripojenie set-top boxov, káblovky, videokamier, videorekordérov, starých herných konzol a pod. Trochu vyššia kvalita ako u predošlých dvoch.

SCART

Zastaralý typ pripojenia, ktorým ešte disponujú staré prehrávača a prijímače, tento vstup je už vytláčaný moderným a kvalitnejšími typmi pripojenia a vyskytuje sa už len väčšinou v nie väčšom počte ako jeden v TV. Je to málo kvalitný typ pripojenia.

Komponentný Y, Pb, Pr; Y, Cb, Cr

Rôzne typy prehrávačov a rekordérov, videokamery, set-top boxy a prijímače. Umožňuje prijímať signál aj v HD rozlíšení vo vysokej kvalite.

RGB

Umožnňuje pripojiť PC, niektoré prijímače, videoprojektory, je to rovnaký vstup ako na monitoroch PC. Jedná sa o kvalitný typ prenosu obrazu.

FireWire IEEE 1394

Tento vstup je jeden z najkvalitnejších a umožňuje pripojiť HDTV prijímače a videokamery.

DVI-D

Výstupom pre tento typ vstupu disponujú kvalitnejšie grafické karty PC alebo notebookov a niektoré HDTV prijímače, prehrávače a videoprojektory. Je to najkvalitnejší typ prenosu obrazu spolu s HDMI v digitálnej forme.

HDMI

Väčšina moderných prehrávačov, prijímačov, PC, notebookov dispunuje týmto pripojením a je to jednoznačne štandard budúcnosti, ktorý nahradí všetky vstupy TV, pretože je to najkvalitnejší typ prenosu obrazu a jeho rozmery sú kompaktné. Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality sa používajú aj rôzne materiály, z čoho sú káble, v niektorých prípadoch len koncovky, vyrobené, ako napríklad zlato, striebro a pod., pretože tieto materiály majú lepšiu vodivosť.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image