Porovnanie TV LCD-Plazma-LED


Väčšinu z nás pri kúpe TV zaujíma čo bude konkrétny televízor stáť našu peňaženku, teda treba pozerať na cenu TV a na jeho spotrebu. Na zadnej časti TV je uvedený príkon TV, ale to nemusí byť smerodajný údaj o spotrebe. Spotreba totiž to závisí od viacerých nastavení.

Čo ovplyvňuje spotrebu TV?

Súboj plazmových a LCD televízorov, čo sa týka spotreby, je už viac menej minulosťou, pretože nové plazmové televízory sú už tak technologicky vyspelé, že sa dokážu vyrovnať aj LCD TV, rozdiel však nastane pri použití LED podsvietenia, vtedy už zaznamenávame výrazné rozdiely.
Spotreba pri plazmových televízoroch veľmi závisí od jeho nastavenia. Nové televízory poskytujú automatické nastavenia kontrastu a jasu v závislosti od okolitého osvetlenia a sledovaného programu. Plazmové TV spotrebujú najmenej energie pri tmavých farbách, hlavne čiernej, pretože pri čiernej farbe ostávajú body v TV zhasnuté. LCD a LED TV sú niektoré konštantne podsvietené, tie modernejšie LED TV si už podsvietenie tak isto vedia regulovať v závislosti na okolitom osvetlení.
Spotrebu ovplyvňujú aj režimy obrazu, napríklad živý, kino, hry a pod. Režimy so svetlejšími farbami a vyšším jasom spotrebujú viac energie. Pri LCD a LED TV sú tieto rozdiely pri nastaveniach menšie, než pri plazmových.
Z toho nám vyplýva, že TV si vieme nastaviť sami, alebo to necháme na automatiku, čiže kontrast a jas sú nastavené ručne alebo dynamicky. Pri ručnom nastavení máme takmer konštantnú spotrebu počas celej doby sledovania, zatiaľ čo pri dynamickom nastavení nám spotreba kolíše výraznejšie. Toto nastavenie sa prejaví najmä pri plazmových TV.

Čo môžeme nastaviť v TV aby sme znížili spotrebu?

Pri moderných TV sa stretávame s možnosťami nastavenia režimu úspory a režimu obrazu.
Režimy úspory sú najčastejšie pomenované ako režim úspory vysoký, stredný, nízky a vypnutý.
Režimy obrazu sú najčastejšie pomenované ako režim živý, hry, šport, kino, eko, dynamický.
Pomenovania režimov sa líšia aj od typu TV, či plazmový alebo LCD.

Záver

Záver je taký, že pri kúpe TV sa treba spýtať predávajúceho, či má informácie o spotrebe v jednotlivých režimoch, alebo či ich vie zistiť, alebo kontaktujte výrobcu. Niekedy bývajú údaje o spotrebe uvedené aj na stránkach výrobcov alebo v návodoch k TV. Ak kupujete LED alebo moderný LCD TV, spotreba bude určite nízka, pri plazmových TV od popredných výrobcov je taktiež spotreba dostatočne nízka s vhodným nastavením, dával by som si však pozor na staršie výrobky alebo od menej známych, či menej kvalitných výrobcov.

, , ,

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image