CH

chaining – reťazenie

channel – kanál

Channel Interface Processor – procesor rozhrania s kanálmi

channel service unit – jednotky obsluhy kanálu

channel-attached – pripojený kanálom

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) – protokol autentizácie na základe výmeny výziev

chart – diagram, tabuľka

chassis – šasi, kovová konštrukcia napr. skrine PC

chat script – textový reťazec na začatie konverzácie

checksum – kontrolný súčet

choke packet – paket oznamujúci zahltenie siete

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image