E

E channel (Echo Channel) – kanál ozveny (64 kbit/s, ISDN)

early token relase – včasné uvolnenie tokenu

EARN (European Academic Research Network) – Európska akademická a výskumná sieť

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – rozšírený dvojkovo kódovaný dekadický kód na výmenu dát

ECMA (Europan COmputer Manufacture Association) – Združenie európskych výrobcov počítačov

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – rozšírenie GSM bezdrôtových systémov ktoré zvyšujú dátovú priepustnosť až na 384kbps

edge card – okrajová karta

edge card control – riadenie okrajovej karty

edge device – okrajové zariadenie

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výmena dát

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) – elektronická výmena dát pre štátnu správu, obchod a dopravu

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektricky mazateľná programovateľná permanentná pamäť
EGP (Exterior Gateway Protocol) – vonkajší smerovací protokol

EIA (Electronic Industries Association) – združenie elektronického priemyslu

EIGRP – rozšírený vnútorný smerovací protokol (Cisco)

EIP (Ethernet Interface Processor) – rozhrania Ethernet (Cisco 7000)

EISA (Exteded Industry-Standard Architecture) – rozšírená architektúra špecifikovaná výrobcami

ELAN (Emulated LAN) – emulovaná lokálna sieť

electromagnetic pulse – elektromagnetický impulz

electric data interchange – elektronická výmena dát

electronic mail – elektronická pošta

elektrostatic discharge – elektrostatický výboj

EMP (Elektromagnetic Pulse) – elektromagnetický impulz

emulation mode – režim emulácie

EN (End Node) – koncový uzol

encapsulation – zapuzdrenie

encapsulation bridging – prepojenie prostredníctvom zapuzdrených mostov
encoder – kóder

encoding – kódovanie, zakódovanie

encryption – šifrovanie

end node – koncový uzol

end of transmission – koniec prenosu

end point – koncový bod

end system – koncový systém

End System-to-Intermediate System – smerovací protokol na komunikáciu medzi koncovým a sprostredkovacím systémom (OSI)

Energy Sciences Network – Sieť energetických vied

EIGRP (Enhaced Interior Gateway Routing Protocol) – rozšírený vnútorný smerovací protokol (Cisco)

Enhanced Monitoring Services – rozšírené monitorovacie služby

Enterprise Management Architecture – podniková architektúra manažmentu

enterprise network – podniková sieť
Enterprise System Connection – prepojovanie podnikových systémov

enity – Enita

entrance facilities – vstupné zariadenia

ENUM (tElephone NUmbers Mapping) – protkol, ktorý rieši mapovanie E.164 čísel do systému mien DNS

EOM (End Of Message) – koniec správy

EOT (End Of Transmission) – koniec prenosu

equalization – vyrovnanie, korekcia (skreslenia)

error control – kontrola chybovosti

error-detecting code – detekčný kód, kód detekujúci chyby

ESCON (Enterprise System Connection) – prepojovanie podnikových systémov

ESD (Electrostatic System Connection) – elektrostatický výboj

ESF (Extendet Superframe Format) – formát rozšíreného nadrámca

EtherChannel – spojenie viacerých ethernetových liniek do jedného kanála

ETSI (Europan Telecommunication Standards Institute) – Európsky ústav pre normalizáciu v telekomunikáciách

event – udalosť

excess burst – prevyšujúci zhluk

excess rate – prevyšujúca rýchlosť

exchange identification – identifikácia výmenou

expansion – rozšírenie /predĺženie

expectational acknowledgment – potvrdenie číslom očakávaného paketu

expedited delivery – expresné dodanie

explicit route – explicitná cesta

exlporer packet – prieskumný paket

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code – rozšírený dvojkovo kódovaný dekadický kód na výmenu dát

Extended Industry-Standard Architecture – rozšírená architektúra špecifikovaná výrobcami

Extended Superframe Format – formát rozšíreného nadrámca

extent – rozsah, miera

exterior gateway protocol – vonkajší smerovací protkol (IP)

exterior router – vonkajší smerovač

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image