G

Gateway – brána

generic routing encapsulation – všeobecné zapuzdrovanie pre cestu sieťou

GGP (Gateway-to-Gateway Protocol) – protokol komunikácie medzi smerovačmi

global configuration database – globálna konfiguračná databáza

grade of service – stupeň služby

graphical user interface – grafické používateľské rozhranie

GRE (Generic Routing Encapsulation) – všeobecné zapuzdrovanie pre cestu sieťou

ground – zem

ground loop – zemniaca slučka

group delay – skupinové oneskorenie

GSM (Global System for Mobile Communications) – globálny systém pre mobilnú komunikáciu

guard band – ochranné pásmo

GUI (Graphical User Interface) – grafické používateľské rozhranie

Gutter – nástenná káblová lišta

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image