H

half duplex – polovičný duplex

handshake – nadväzovanie spojenia

hardware address – hardvérová adresa

hat swapping – prehodenie počas prevádzky

HCC (Horizontal Cross-Connect) – horizontálne prepojenie

HDD (Hard Disk Drive) – pevný disk

HDLC (High-Level Data Link Control) – protokol – vysokoúrovňové riadenie dátového spojenia

headend – sprostredkujúce zariadenie

header – záhlavie/hlavička

header checksum – kontrolný súčet záhlavia

heartbeat – signál chyba v kvalite

helper address – pomocná adresa

heterigenous network – heterogénna sieť

hexadecimal – hexadecimálny/šestnástkový

hierarchical routing – hierarchické smerovanie

hierarchical star topology – hierarchická hviezdicová topológia

High Performance Computing and Communications – výkonné spracovanie a komunikácia

High-Level Data Link Control – vysokoúrovňové riadenie dátového spojenia

High-Performance Parallel Interface – výkonné paralelné rozhranie

HIP (HSSI Interface Processor) – procesor výkonného paralelného rozhrania

HLEN (Header Lenght) – dĺžka záhlavia

holddown – potlačenie

hop count – počet skokov

horizontal cross connect – horizontálny rozvádzač

host – stanica/hostiteľská stanica

host address – adresa stanice

host node – uzol hlavnej stanice

host number – číslo stanice

Hot Standby Router Protocol – protokol pre zálohovanie smerovača

hot wire – živý vodič

HPCS (High Performance Computing Systems) – výkonné výpočtové systémy

HRD (High Rate Data) – vysokorýchlostná dátová komunikácia

HSCI (High-Speed Communications Interface) – rozhranie pre rýchlu komunikáciu

HSSI (High-Speed Serial Interface) – rýchle sériové rozhranie

HTML (HyperText Markup Language) – hypertextový značkovací jazyk

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – komunikačný protokol zabezpečujúci prístup na web servery a prenos HTML stránok

HTTPS (HTTP Secure) – zabezpečený HTTP protokol

hub – rozbočovač

hybrid network – hybridná sieť

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image