J

jabber – prekročenie doby prenosu

JAIN (Java API for Integrated Networks) – Java API pre integrované siete

JANET (Joint Academic Network) – Spojená akademická sieť

Japan UNIX Network – japonská sieť na báze UNIX

JAR (Java Archive) – súborový archivačný formát
JCC (JAIN Call Control) – vrstva riadenia spojenia v JAIN

JDBC (Java Database Connectivity) – Java SQL rozhranie pre prístup do DB

jitter – kolísanie oneskorenia

JSP (Java Server Pages) – Java technológia pre tvorby dynamického webu

JTAPI (Java Telephony API) – Java programové rozhranie pre programovanie telefónnych služieb

jumper – prepojka/prevádzací vodič

JVM (Java Virtual Machine) -Java virtuálny stroj

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image