V

variable bit rate – premenná bitová rýchlosť

variable-lenght subnet mask – podsieťova maska premennej dĺžky

VC – virtuálny okruh

VCC (Virtual Channel Connection) – spojenie virtuálnym kanálom

VCI (Virtual Channel Identifier) – identifikátor virtuálneho kanála

VCL (Virtual Channel Link) – trakt virtuálneho kanála

VCN (Virtual Circuit Number) – číslo virtuálneho kanála

vector – vektor
vertical cabling – vertikálna kabeláž

virtual address – virtuálna adresa

virtual LAN – virtuálna lokálna sieť

virtual LAN internetwork – prepojenie virtálnych lokálnych sietí

Virtual Networking Services – virtuálne sieťové služby

virtual path – virtuálna cesta

virtual path connection – spojenie virtuálnou cestou

virtual path identifier – identifikátor virtuálnej cesty

virtual ring – virtuálny kruh

virtual route – virtuálna cesta

virtualization – virtualizácia

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image