W

W3C (World Wide Web Consortium) – medzinárodné združenie vyvíjajúce štandardy pre web

WAN (Wide-Area Network) – rozľahlá sieť

watchdog – dozorca

watchdog packet – dozorný paket

watchdog spoofing – predstieranie dohľadu

watchdog timer – časovač dozorného paketu
waveform coding – kódovanie tvaru vlny

WDM (Wavelenght Divison Multiplexing) – technológia prenosu viacerých svetelných lúčov rôznej vlnovej dĺžky naraz cez to isté optické vlákno

wideband – širokopásmový

WiFi (Wireless Fidelity) – označenie WLAN

wildcard mask – pseudomaska

wire map – mapa pripojenia vodičov kábla

wireless – bezdrôtový

wiring closet – káblová skriňa

workgroup – pracovná skupina

wrap – zabaliť, zatočiť

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image