Posts Tagged odinštalovanie

Ako správne odinštalovať programy

Počas života jedného počítača, resp. jedného operačného systému na počítači sa doň nainštaluje často krát obrovské množstvo programov a v nie malom množstvo zbytočných programov. Stáva sa to najmä užívateľom, ktorý inštaláciu nového programu podceňujú a rýchlo ju preklikávajú tlačidlom Ďalej. Vtedy sa nás počas inštalácie zvyknú programy pýtať, o akú inštaláciu máme záujem. Čítajte viac >>

, ,

1 Kometár