Technológia 3D televízorov


Ako je vám už iste známe, v portfóliu mnohých výrobcov televízorov sú aj 3D televízory. Ako to vlastne funguje, ako sa takýto obraz dá sledovať sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Ako funguje 3D TV

Aktuálne nájdete 3D TV, ktorých panel je buď LED alebo Plazmový. Je to tak z toho dôvodu, že tieto TV dokážu rýchlejšie vykresľovať obraz, čo je pre 3D nutnou podmienkou. Ich frekvencia by mala byť minimálne 100Hz, aktuálne plazmové TV dosahujú 600Hz a LED 200Hz a viac. Pri tak vysokých hodnotách sa pomaly stáva tento údaj už len marketingovým ťahákom. Dôležité je, aby ste obraz videli plynulo, bez kazov a vedľajších nepriaznivých efektov.

3D televízor, či už plazmový alebo LED je v podstate rovnaký, ako klasický bez 3D, zásadný rozdiel je však v pridanej funkcii, ktorá vytvára rozmazaný obraz viditeľný len pomocou špeciálnych okuliarov. To znamená, že televízor zobrazuje naraz dva obrazy, pre ľavé a pre pravé oko oddelene a okuliare ich rozdeľujú tak, aby tento obraz oči dokázali vnímať.

Existujú rôzne typy zobrazovania takéhoto obrazu. Spomeniem dva najčastejšie používané v dnešných TV.

Aktívna technológia 3D zobrazovania

Táto technológia je založená na princípe prepínania obrazu. Špeciálne okuliare, ktoré sú zväčša v počte jeden až dva dodané spolu s kupovaným TV, sú synchronizované pomocou infra signálu s TV a zabezpečujú vnímanie obrazu pre oko, ktorému je určené. Dodávané okuliare sú trochu ťažšie, pretože majú v sebe zabudovanú miniatúrnu techniku a zároveň potrebujú pre svoje fungovanie aj batériu, ktorú samozrejme treba nabíjať, čo môže byť otravné, ale v tomto prípade iná možnosť nie je. V prípade, že by TV nemali potrebnú frekvenciu zobrazovania obrazu by obraz blikal a bol by nepríjemný na pohľad.

Pasívna technológia 3D zobrazovania

Toto zobrazovanie je postavené na inom princípe. Okuliare nie sú až tak špeciálne a nepotrebujú napájanie ani synchronizáciu s TV, sú odlišné vďaka polarizačným filtrom, teda jedno sklíčko prepúšťa svetlo s jednou polarizáciou a druhé sklíčko s pootočenou polarizáciou o 90°. Televízor vysiela dva obrazy osobitne s rôznou polarizáciou, určenou pre iné sklíčko. Tým taktiež dosiahne obraz pre obe oči zvlášť. Výhodou je aj nižšia hmotnosť okuliarov a nie je nutné ich nabíjať avšak cena týchto TV je vyššia ako s aktívnou technológiou zobrazovania.

Aký obraz sa dá sledovať 3D

Niektorý výrobcovia ponúkajú konverziu 2D obrazu na 3D. Stačí jednoducho stlačiť gombík na diaľkovom ovládači a nasadiť okuliare a môžete sledovať obraz v 3D. Treba sa dbať na to, že čím horší 2D signál, o to bude horší aj 3D. Ak si však napríklad pustíte obyčajné Blu-ray, jeho konverzia do 3D bude omnoho kvalitnejšia. Najlepší obraz dosiahnete tak, že si pustíte cez 3D Blu-Ray prehrávač 3D nahrávku.

TV bez konverzie 2D na 3D sa dajú sledovať 3D iba s dostupným prehrávačom a médiom obsahujúcim 3D nahrávku, napr. spomínaný 3D Blu-Ray.

Dá sa sledovať 2D obraz na 3D TV?

Áno, s týmto formátom nemajú 3D TV žiaden problém.

,

  1. Žiadne komentáre.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image